Skip to content
Menu
+420 605 550 115

PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

CHCETE MÍT JISTOTU, ŽE VAŠE PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ JE BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ? OBRAŤTE SE NA NÁS!

Provedeme Vám revize a kontroly na plynovém zařízení ve vaší firmě, provozovně, prodejně, pro SVJ, ve bytě, rodinném domě, chatě nebo karavanu, obytném voze i pojízdné prodejně.

Revize a kontroly plynových zařízení, provádíme na základě Oprávnění a Osvědčení TIČR (technická inspekce ČR).

Příklady vyhrazených plynových zařízení, na kterých provádíme revize a kontroly jsou uvedeny v dalším odstavci.

 • Zařízení pro plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva-LPG (PB) a CNG (ZP).
 • Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny.
 • Domovní plynovody–plynovody pro rozvod zemního plynu v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách.
 • Průmyslové plynovody-plynovod pro průmyslové využití.
 • Nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké plynovody na propan butan a jejich směsi
 • Rozvody technických plynů-rozvody, pro průmysl, energetiku, laboratoře, potravinářství a nemocnice.
 • Spotřebiče s výkonem pod 50kW.
 • Kotle s výkonem nad 50kW-spotřebiče v plynových kotelnách.
 • Mezi průmyslové plynové pece a průmyslová tepelná zařízení-na plynná paliva.

KONTROLY PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Na všech zařízeních, na kterých provádíme revize, provádíme též kontroly. Kontrolu plynového zařízení jsou povinni zajišťovat jejich majitelé (provozovatelé) a provádění kontrol se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby. Kontrola plynového zařízení se provádí každý rok, kromě roku, ve kterém se provádí provozní revize. Dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. jsou stanoveny lhůty revizí a kontrol plynových zařízení:

 • Provozní revize 1 x za 3 roky
 • Kontrola 1 x za rok (kromě roku, kdy je prováděna provozní revize)

DOKUMENTACE PLYNU

Vypracujeme místní provozní řád dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb., provádíme též aktualizace stávajícího provozního řádu. Vypracujeme plán revizí a kontrol, sledovat jeho termíny. Dále jsme připraveni poskytnout poradenství a technický dozor.

ODBORNÉ KURZY DLE TPG 927 01 a ŠKOLENÍ OBSLUHY 

Realizujeme odborné kurzy pro přípravu osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení dle TPG 927 01. Po absolvování našeho kurzu obdržíte osvědčení, které přikládáte k žádosti o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení TIČRpodle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., pro vyhrazená technická zařízení plynová. 

Vaší společnosti provedeme školení pracovníků dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pověřených obsluhou plynového zařízení a provedeme seznámení s předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy a s požárním a provozním řádem.