Skip to content
Menu
+420 605 550 115

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ TAKTÉŽ VYŽADUJÍ PRAVIDELNOU REVIZI – OZVĚTE SE NÁM A DOMLUVTE SI TERMÍN PROHLÍDKY! 

Do našeho portfolia služeb kromě revizí patří i následující činnosti: 
  • Školení s přezkoušení obsluh TNS
  • Školení s přezkoušením topičů
  • Vedení evidence kontrol a revizí
  • Konzultační a poradenská činnost
  • Nově! Stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení v rozsahu Z-TZ-PK1,HK2,NA.

NÁDOBY A

Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)

4

NÁDOBY B

Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 1000)

  • Školení a přezkoušení obsluh tlakových nádob-Školení a přezkoušení obsluhy, provádíme při revizích tlakových nádob, nebo samostatně, bez souvislosti na další práce.
  • Školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen– ve smyslu vyhlášky č. 91/1993 Sb. provádíme školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen na všechny druhy paliv (pevná paliva a plynná paliva).
  • Školení a příprava na zkoušky, zajištění zkoušek topičů parních a horkovodních kotlů– provádíme přípravu ke zkouškám a jejich organizační zajištění. Zkoušky topičů parních a horkovodních kotlů provádí pouze organizace, v současnosti Technická inspekce ČR (TIČR), která následně vydává „topičský průkaz“.
  • Kontrolní měření tloušťky stěn ultrazvukem– měřením stěn ultrazvukem. náhradou vnitřních revizí.

REVIZE A TERMÍNY

Druh činnosti na tlakových nádobách: Termíny:
Výchozí revize TNS Před uvedením do provozu
1. provozní revize TNS Do 14 dnů po uvedení do provozu
Provozní revize TNS 1x za rok (ve stejném měsíci jako předchozí)
Vnitřní revize TNS 1x za 5 let
Zkouška těsnosti TNS Po otevření tlakového celku (nádoby)
Tlaková zkouška TNS 1x za 9 let
* Přezkoušení obsluhy TNS 1x za tři roky

 

Detailní rozsah našich služeb 

– revize tlakových nádob
– revize kotlů parních a horkovodních PK 4, HK 4 
– máme oprávnění k provádění revizí a zkoušek, tlakových zařízení vydané TIČR
– odborné prohlídky nízkotlakých kotelen
– školení a přezkoušení obsluhy tlakových nádob
– školení a přezkoušení topičů nízkotlakých kotelen
– příprava a zajištění zkoušek topičů parních a horkovodních kotlů (topičské zkoušky na TIČR)
– zpracování technické dokumentace tlakových nádob
– zajistíme bezproblémový a bezpečný provoz těchto vyhrazených zařízení
– sestavíme plán revizí a zkoušek včetně hlídání termínů
– budeme se snažit vyřešit jakýkoliv Váš problém v této problematice